Ett bildlyriskt melodrama i 50 avsnitt.

 

Se samtliga verser