Johan Gustav Åberg

 

Berga (i närheten av Lagan)

 

Johan Gustav Åbergs bakgrund så långt tillbaka jag kunnat komma, börjar med farföräldrarna Ingemar Nilsson, född 30/9 1740 (1754?) och hans hustru Gunnild Svensdotter, född 1756. När de avled har jag inte kunnat finna ej heller deras föräldrars namn. Familjen bodde i Berga. De hade sex barn.

 

Eskilsgård (torp på Engarne), Ljungby

 

Lars Ingemansson(yngsta barnet till Ingemar Nilsson och Gunnild Svensdotter) var född 14/10 1796 i Berga, död 22/12 1832, var torpare och gifte sig med Karin Larsdotter, född 16/2 1788 i Angelstad, död 20/1 1848. Förutom på Eskilsgård hade de bl.a. bott på torpet Norrekrog. De fick fyra barn, Johan Gustav kom som andra barnet. Vid sin död bodde Karin Larsdotter som fattighjon på Grenadiertorpet i Ljungby. De två yngsta barnen, Nils Johan, född 3/8 1827 och Ingrid, född 4/9 1830 flyttade 1847 respektive 1849 från torpet.

 

Enet (torp), Angelstad (vid sjön Bolmen)

 

Karin Larsdotters föräldrar var Lars Nilsson, född 1746 och Malin, född 18/12 1748. Har ej kunnat finna Lars Nilssons och Malins föräldrars namn. De hade tre barn, yngst var Karin. Har ej heller funnit när Karin Larsdotters föräldrar avled. Familjen bodde på torpet Enet, Bolmstad Rote i Angelstad.

 

Berga (i närheten av Lagan)

 

Elin Nilsdotters bakgrund har jag spårat tillbaka till Olof Nilsson, född 1754 och Elin Andersdotter, född 1758. Har ej funnit när de avled, inte heller deras föräldrars namn. De bodde i Berga, hade fyra barn, av dessa var ett tvillingpar, Anders och Brita Olofsdotter, födda 8/6 1795 i Berga.

 

Öijhults säteri, Runnebäck, Pjätteryd

 

Per Håkansson, född 11/5 1760, död 7/11 1820 och hans hustru Elin Johansdotter, född 26/3 1768, död 9/5 1819 bodde på Öijhults säteri, Runnebäck i Pjätteryd. De fick tre barn, Nils var yngst, född 10/10 el. 12/10 1803.

 

Lindhults Eng, soldattorpet, Pjätteryd

 

Backstusittare Nils Persson, född 10/10 1803, gifte sig med Brita Olofsdotter, född 8/6 1795. Vet ej när de dog. I husförhörslängderna står Nils Persson som inh. backstusittare. De fick tre barn. Äldsta barnet var Elin Nilsdotter, född 3/11 (1/4?) 1826 i Pjätteryd, som alltså gifte sig med smeden Johan Åberg.

 

Marsholm (smedstugan), Rönnäs Rote, Agunnaryd

 

Elin Nilsdotter gifte sig med Johan Gustav Åberg. De fick tillsammans nio barn, däribland Hanna Johansdotter. Familjen bodde först i Ljungby, men flyttade till Agunnaryd i början av 1851. Elin Nilsdotter dog 5/6 1868 i samband med en förlossning. Det nyfödda barnet, en son, som fick namnet Gustaf, dog samtidigt. Johan Gustav Åberg arbetade som smed på Marsholm inom Rönnäs Rote. I en bok: "De små stugorna och deras folk i Agunnaryd" (Se ovan!) finns följande beskrivning av hur Smedstugan såg ut:

 

"Smedstugan

Stugan som låg här var bostad åt smeden på gården. Han hade nyttjanderätt även till täppan vid stugan samt smedjan, som låg strax intill linbastan (bastun) ca 150 meter väster om mangårdsbyggnaden och nära en kilometer härifrån. Någon ersättning för nyttjanderätten torde inte ha utgått utom möjligen i form av mindre smidesarbeten för gårdens räkning.

Stugan var en typisk backstuga med grått brädfoder, torvtak, gråstensskorsten och inrymmande endast ett rum och kök. Förutom syllar och brädbeklädnad på in- och utsidorna bestod ytterväggarna av stolpar och träklossar. Klossarna var gjorda av rundvirke i längder om ca fyra tum och klyvda i halv- eller fjärdedelar. De låg travade på tvären mellan stolparna och var sammanfogade med lerbruk. För att öka väggarnas hållfasthet och förebygga åverkan av råttor var lerbruket blandat med kreatursgödsel.

Inredningen och möbleringen var enkel med bl.a. väggfasta sängar vid stugrummets långsidor. För värme och matlagning fanns en järnkamin i stugrummet och öppen härd i köket.

Förutom stugan, vars ålder inte är känd, var här ett vedskjul samt ett mindre skjul, där smeden hade gris och några höns. Under vintertid, då djuren inte kunde vara ute, togs de in i stugan under sängarna.

Hur länge det funnits smed på Marsholm är inte känt, men den siste och kanske ende smeden, som bodde här, var Johannes Åberg. Han arbetade mest med låssmide och tillverkning av eggjärn, såsom yxor, knivar och saxar. Sedan han upphört med sin verksamhet omkring sekelskiftet användes smedjan fram till 1960-talet som redskapsskjul.

Johannes Åberg, född 1823 i Ljungby och död 1908 i Stenbrohult, kom hit 1875 från Killeberg under Bråna Västergård. Han var gift två gånger, först med Elin Nilsdotter, född 1826 i Pjätteryd och död 1868 i Agunnaryd. De hade åtta barn, fem döttrar och tre söner.

Efter Elin Nilsdotters död var Åberg änkling till 1883, då han ingick sitt andra äktenskap med Ingeborg Bengtsdotter, född 1832 i Agunnaryd och död 1908 i Stenbrohult. Äktenskapet var barnlöst.

År 1907 flyttade de till Stubbholmen i Stenbrohult för vård hos en av Åbergs döttrar. De förblev dock kyrkoskrivna i Agunnaryd. Efter deras avflyttning från Marsholm blev stugan öde."

 

Vid mina efterforskningar har jag funnit att Johannes Åberg flyttade till Stenbrohult 3/11 1875. Han gifte om sig 22/12 1883 med Ingeborg Bengtsdotter, som var född 11/1 1832. Johannes Åberg dog 1908 i Stenbrohult

 

Byahult Östergård, Stenbrohult

"Nybygget", Verpeshult Norregård, Stenbrohult

 

Anders Pettersson dog 15/4 1914 på "Nybygget", Verpeshult Norregård. Bouppteckningen (inregistrerad vid Allbo Tingsrätt 1914, Västra Värends domsaga) upptog byggnaderna på torpet Björkelund under Verpeshult Norregård, Stenbrohults socken (taxeringsvärde 2.500 kronor), möbler och husgeråd (grytor, kastruller, kaffekokare, kittlar av koppar, ljusstakar av mässing, slagbord, kommod, linneskåp m.m., väggur, speglar, knivar, gafflar, skedar, glas och porslin samt redskap), man hade också ett får (upptaget till 7 kronor). Tillgångarna upptogs totalt till 2.642:90. (Enligt uppgift från Riksbanken = 97.000 kronor i dagens penningvärde - 1997. ) Efter avdrag av skulderna blev behållningen  2.433 kronor. Hanna Johannesdotter gifte om sig med en änkeman, Svensson, förnamnet vet jag inte. Mannen dog 27/8 1934. Hanna dog 13/4 1949 och var alltså 90 år fyllda. Vid denna tid bodde hon på Gölshult 1:7 i Liatorp och enligt bouppteckningen fanns endast några möbler, sängkläder, diverse linne samt glas och porslin samt två bankböcker. Tillgångarna var totalt på 5.697 kronor (enligt Riksbanken = 83.000 kronor i dagens penningvärde - 1997). Skulderna (vårdkostnader och begravningskostnader) uppgick till 1.000 kronor.

 

Av Anders Petterssons och Hanna Johannesdotters barn gifte sig sonen Magni, som var född 271 1882, död 6/6 1958 med Sigrid Gustafsson, född 29/6 1881, död 25/5 1965 och fick fyra barn.

 

Dottern Ellen, född 19/7 1884, död 24/12 1966, gifte sig med Alfred Bengtsson, Hven, född 9/5 1876, död 23/12 1950. De hade tre barn.

 

 

Se vidare Släktförhållanden