Fredagen den 27 december

 

Kopplar även idag på scannern. Iakttar hur svärmar av synapser tillsynes planlöst driver omkring, men dock i distinkta banor. Plötsligt noterar jag en ny struktur i vävnaden. Denna upplevelse vållade en viss turbulens hos cellerna.


Nästa

 

1

3

4

5

6

8

9

11

12

15

16

17

18

19

20

21

22

24

26

27

28

29

30

31