Söndagen den 22 decemberNästa dag förflyttades jag till bekännarnas och de konverterades sal. Hit hade folk från de aningslösas stad redan deporterats. De såg förväntansfulla ut.Nästa