Torsdagen den 14 februari


Då och då genomför jag, utan Drottningens vetskap, väl kamouflerade undersökande promenader. Långt utanför mina revir. Inte ens mina livvakter känner igen mig

Nästa

1

2

6

10

11

13

14

25

26

28