Måndagen den 11 februari


Ofta har jag blivit tillrättavisad för ett i mångas ögon avvikande kroppsspråk. Men jag framhärdar. Någon dag skall väl också bli min

 

Nästa

1

2

6

10

11

13

14

25

26

28