September

Samtliga visade bilder för september.

 

 

 

Söndagen den 1 september

 

Jag har blivit rådd av Drottningen av Danmark att försöka tygla mina drifter. Problemet är att jag har drifter som drar i helt motsatta riktningar.

 


Nästa