November


Samtliga visade bilder för november.

Fredagen den 1 november


 

Sista sträckan fick jag lift med en f.d. uppviglare. Han kom från de benådades stad och ville nu börja ett liv i de hoppfullas stad.


Nästa